Gå till innehåll

Lumykras (sotorasib)

Lumykras är avsett för behandling av KRAS G12C-muterad icke småcellig lungcancer

NT-rådet har 2021-10-07 beslutat att Lumykras kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

lungcancer

Tidig bedömningsrapport 2021-09-21

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.