Gå till innehåll

Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)

Mylotarg är avsett för behandling av CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet är avslutat. NT-rådets rekommendation för Mylotarg har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Mylotarg har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.