Gå till innehåll

Nilemdo (bempedinsyra)

Bempedinsyra är avsett för primär hyperkolesterolemi eller dyslipidemi.

NT-rådet har 2020-01-16 beslutat att bempedinsyra kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

hyperkolesterolemi

Tidig bedömningsrapport 2019-12-04

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.