Gå till innehåll

Ondexxya (andexanet alfa)

Ondexxya är avsett som antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

antidot NOAK

Rekommendation 2020-10-16

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.