Gå till innehåll

Praxbind (idarucizumab)

Praxbind är indicerat för specifik reversering av dabigatran och är avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs, inför akut kirurgi eller vid livshotande eller okontrollerad blödning.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.