Gå till innehåll

Quviviq (daridorexant)

Daridorexant är avsett att användas vid sömnstörning.

NT-rådet har 2021-12-15 beslutat att daridorexant kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

insomni

Tidig bedömningsrapport 2021-12-06

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.