Gå till innehåll

Radicava (edaravon)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Radicut/Radicava (edaravon) vid ALS är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-08-15. Radicut/Radicava är inte godkänt för marknadsföring inom EU.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.