Gå till innehåll

Skysona (elivaldogen autotemcel)

Elivaldogen autotemcel har avregistrerats 2021-11-18. Läkemedlet marknadsförs inte i Europa.

Tidig bedömningsrapport

cerebral adrenoleukodystrofi (ALD)

Tidig bedömningsrapport 2021-05-04

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.