Gå till innehåll

Tezspire (tezepelumab)

Tezspire är avsett som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma.

NT-rådet har 2022-04-27 beslutat att tezepelumab kan bedömas regionalt efter förmånsbeslut från TLV. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

astma

Tidig bedömningsrapport 2022-04-15

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.