Gå till innehåll

Tukysa (tukatinib)

Tukysa är avsett för behandling av HER2-positiv bröstcancer.

För Tukysa finns avtal som tagits fram nationellt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. Hur läkemedlet ska användas bedöms av de regionala läkemedelskommittéerna.

Tidig bedömningsrapport

bröstcancer

Tidig bedömningsrapport 2020-10-27

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-05-01 Avtalsslut 2024-04-30 Förlängningsoption till och med 2025-04-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.