Gå till innehåll

Verquvo (vericiguat)

Verquvo är avsett för behandling av hjärtsvikt.

NT-rådet har beslutat att Vericiguat kan bedömas regionalt efter förmånsbeslut från TLV. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

hjärtsvikt

Tidig bedömningsrapport 2021-03-01

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.