Gå till innehåll

Vitrakvi (larotrektinib)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Vitrakvi är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-05-16. Hanteringen av Vitrakvi för behandling av solida tumörer med påvisad NTRK-fusion är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.