Gå till innehåll

Xyndari (glutamin)

Xyndari (glutamin) är tänkt för behandling av sicklecellanemi.

NT-rådet har 2019-01-16 beslutat att Xyndari inte ska hanteras genom nationell samverkan. Företaget har 2019-09-18 dragit tillbaka sin ansökan om att få läkemedlet godkänt för försäljning inom EU.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.