Gå till innehåll

Hälsoekonomisk värdering

En hälsoekonomisk utvärdering är ett verktyg för att bedöma kostnader och effekter i samband med resursanvändning inom vården. Syftet med utvärderingen är att underlätta prioritering av tillgängliga resurser för att få ut mesta möjliga hälsa. Den vanligaste metoden är att beräkna kostnadseffektiviteten av en medicinteknisk produkt, det vill säga relationen mellan användningens nytta och kostnad jämfört med ett relevant jämförelsealternativ.

Den hälsoekonomiska bedömningen görs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, på beställning av MTP-rådet.

Vid hälsoekonomisk utvärdering av en medicinteknisk produkt ska företaget bakom produkten tillhandahålla ett hälsoekonomiskt underlag som visar de kostnader respektive nyttor som uppstår för samhället vid användning av produkten jämfört med det mest relevanta jämförelsealternativet.