Gå till innehåll

Inköpsstrategi

En inköpsstrategi tas fram för att utgöra underlag för MTP-rådets beslut om rekommendation. Inköpsstrategin belyser olika kommersiella aspekter som bör beaktas för ett nationellt ordnat införande. Exempel på kommersiella aspekter är konkurrenspåverkande avtalsvillkor, affärsmodeller och uppföljning för effektiva och ändamålsenliga regionala inköp av rekommenderad produkt eller produktgrupp.

Om MTP-rådets rekommendation är att aktuell produkt eller produktgrupp kan eller bör användas kan inköpsstrategin utgöra stöd för framtida upphandlings- och uppföljningsstrategier inom området.