Gå till innehåll

Urval av produkter

Utifrån de produkter som identifieras i horisontspaningen eller temaspaningen föreslår MTP-rådets beredningsgrupp ett första urval av produkter som kan vara relevanta för nationellt ordnat införande. Urvalet görs utifrån uppsatta prioriteringskriterier.

Dialog med kliniska experter

För att ta ställning till prioriteringskriterierna samt säkerställa produktens relevans utifrån svenska behandlingsriktlinjer, förs dialog med kliniska experter inom regionernas kunskapsstyrningssystem. Vid behov förs även dialog med andra utsedda kliniska experter och forskare.