Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Podd: Rådet från NT-rådet

Rådet är en podcast om nya, dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem. Lyssna även på Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och hur framtidens läkemedelsmarknad ser ut. Rådet finns där poddar finns.

Sant eller falskt om nya läkemedel

"Sverige är långsammare än andra länder med att introducera nya läkemedel". "Nya läkemedel är dyra på grund av företagens höga utvecklingskostnader". Sant eller falskt? Det och mycket mer får du veta i det nya avsnittet av podden Rådet från NT-rådet.

Läs mer om avsnittet Sant eller falskt om nya läkemedel eller lyssna direkt här nedan:

 

20 miljoner för en botad patient

Nya läkemedel är på gång som kan bota kroniska sjukdomar med en enda behandling. Priset kan bli 20 miljoner per patient. Vem ska betala? Det diskuteras i ett nytt avsnitt av podden Rådet från NT-rådet.

Läs mer om avsnittet 20 miljoner för en botad patient eller lyssna direkt här nedan:

 

Prioritering i tuffa tider

Covid-19-pandemin har lett till försämrad folkhälsa, minskade skatteintäkter och att sjukvård skjuts på framtiden. Hur påverkar pandemin viljan och möjligheten för Sveriges regioner att satsa på nya och ofta dyra läkemedel?

Läs mer om avsnittet Prioritering i tuffa tider eller lyssna direkt här nedan:


Priset på ett liv

Tänk dig att du har en svår sjukdom, det finns ett läkemedel, men det är för dyrt för att samhället ska ha råd att ge dig det. Det är ett exempel på en fråga som diskuteras i avsnittet Priset på ett liv.
Läs mer om avsnittet Priset på ett liv eller lyssna direkt här nedan:


Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp?

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. Vad kan man förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Läs mer om avsnittet Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp? eller lyssna direkt här nedan:


Världens mest lönsamma industri?

Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretagen, men inte utifrån vad det har kostat att ta fram medicinen, utan utifrån vad vården klarar av att betala. Till största delen betalas läkemedel med våra skattemedel. Den som är sjuk och ska använda medicinen är ofta helt beroende av att myndigheter, regioner och företag kan komma överens om priset. Rådet diskuterar konflikten mellan etik och vinstintresse.

Läs mer om avsnittet Världens mest lönsamma industri? eller lyssna direkt här nedan:


Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst

Patientsamverkan bör vara systematisk och komma in tidigt i processen när ett nytt läkemedel ska börja användas. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst är ett avsnitt i podden Rådet från NT-rådet som handlar om patientsamverkan.

Läs mer om avsnittet Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst eller lyssna direkt här nedan:


Allt vanligare med ovanliga sjukdomar

Läkemedel mot ovanliga sjukdomar är ofta sällsynt dyra mediciner. Detta avsnitt av podden Rådet från NT-rådet handlar om särläkemedel.

Läs mer om avsnittet Allt vanligare med ovanliga sjukdomar eller lyssna direkt här nedan:


Nya läkemedel – Science fiction här och nu

Rådet spanar mot horisonten och finner läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården och livet för patienterna.

Vi ser cellterapier, genterapier och gendiagnostik och behandlingar för en viss mutation istället för en viss sjukdom. Det känns som science fiction. Men det händer här och nu.

Läs mer om avsnittet Nya läkemedel – Science fiction här och nu eller lyssna direkt här nedan:

Senast ändrad

Frågor och svar om NT-rådet