Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldre och läkemedel

Känsligare fysiologi (25.20 min)

Här kan du ta del av en föreläsningsserie om äldre och läkemedel, av Johan Fastbom.

Läkemedel är en viktig och vanlig behandling för äldre. När vi blir äldre sker förändringar som ökar känsligheten för vissa läkemedel. Många äldre har också flera sjukdomar och använder många olika läkemedel samtidigt. Detta sammantaget ökar risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem. Varje läkemedelsbehandling ska individanpassas, utvärderas regelbundet och nyttan måste kontinuerligt bedömas mot risken. Njurfunktionen avtar med åldern och njurens förmåga att rena blodet måste beräknas. Att mäta kreatinin i blod räcker inte för att bedöma njurarnas reningsförmåga. Det finns läkemedel som är olämpliga för äldre, men det är de vanligaste läkemedlen som orsakar de flesta biverkningarna.

Ett utdrag ur föresläningen om Äldre och läkemedel av Johan Fastbom.

Njurfunktionen avtar (13.16 min)

Olämpliga läkemedel(23.28 min)

Läkemedelsbiverkningar vanligare hos äldre (19.15 min)

Publicerat 2018-03-12