Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Att mäta ett ortostatiskt blodtryck

Ortostatiskt blodtryck definieras som att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHg eller det diastoliska med minst 10 mmHg efter att en person reser sig upp och sedan har stått upp i tre minuter. Hos en del personer kan det dock ta upp till tio minuter innan blodtrycket sjunker.

Ortostatiskt blodtryck är vanligt hos äldre personer; cirka 30 procent av alla personer över 75 år är drabbade. Det är ännu vanligare hos multisjuka äldre på vårdboende. Symtomen kan vara yrsel, dubbelseende, svimning, trötthet, sviktande tankeförmåga, illamående, skakningar, huvudvärk och nackvärk. Härutöver finns kliniska iakttagelser som beskriver synhallucinos vid ortostatisk hypertension.

Ett vanligt liggande blodtryck mäts efter att personen vilat i minst tio minuter. Därefter får personen ställa sig upp och blodtrycket tas omedelbart efter uppresningen, efter en minut, efter tre minuter, efter fem minuter samt efter tio minuter. En automatisk blodtrycksmanschett används.

Här finns en blankett för mätning av ortostatiskt blodtryck Word, 35.9 kB.

För multisjuka och/eller sköra patienter behöver metoden ofta förenklas.

Vad kan man göra?

  • Läkemedelsöversyn. Blodtryckssänkning som läkemedelsbiverkan är ofta dosberoende.
  • Ha huvudändan på sängen höjd med 15–20 grader.
  • Använda långa (upp till ljumsken) kompressionsstrumpor.
  • Små regelbundna måltider (stora måltider kan ge blodtrycksfall).
  • Trampa på stället i sittande före uppresning och därefter en stund i stående.
  • Lätt fysisk aktivitet efter förmåga.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

Med inspiration från BPSD-registret www.bpsd.se

  1. The Consensus Committee of the American Society and the American Academy of Neurology. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple system atrophy. Neurology 1996; 46(5):1470
  2. Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 1;70(5):620-63
  3. Gupta V, Lipsitz LA. Orthostatic hypotension in the elderly: diagnosis and treatment. Am J Med. 2007 Oct;120(10):841-7

Senast ändrad