Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt

Många kvinnor får besvär i form av rikliga blödningar, smärta, huvudvärk och humörpåverkan i samband med menstruation. Såväl kvinnor med som utan preventivmedelsbehov kan använda kombinerade monofasiska preventivmetoder kontinuerligt för att minska symtomen, det vill säga inget hormonfritt intervall under behandlingen.

Vid eventuell genombrottsblödning kan tre till fem dagars uppehåll göras för att regularisera blödningsmönstret med bibehållen preventiv effekt. Inga negativa effekter på endometriet har rapporterats i studier med kontinuerlig behandling under ett år. God endometriesäkerhet har även påvisats i en fyraårsstudie med sju dagars behandlingsuppehåll var tredje månad. Det finns ingen rekommenderad tidsgräns för hur länge kontinuerlig behandling kan pågå.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Edelman A, Micks E, Gallo MF, Jensen JT, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 29;2014(7):CD004695
  2. Johnson JV, Grubb GS, Constantine GD. Endometrial histology following 1 year of a continuous daily regimen of levonorgestrel 90 µg/ethinyl estradiol 20 µg. Contraception 2007;75: 23-26
  3. Sulak P, Cressman B, Waldrop E, Holleman S and Kuchl T. Extending the duration of active oral contraceptive pills to manage hormone withdrawal symptoms. Obstet Gynecol 1997;89: 179-183
  4. Teichmann A, Apter D, Emerich J, Greven K, Klasa-Mazurkiewicz D, Melis GB, et al. Continuous daily levonorgestrel/ethinylestradiol vs 21-day, cyclic levonorgestrel/ethinylestradiol: efficacy, safety and bleeding in a randomized, open-label trial. Contraception 2009;80: 504-511
  5. Davis MG, Reape KZ, Hait H. A look at the long-term safety of an extended-regimen OC. J Fam Pract. 2010 May;59(5):E3
  6. London A, Jensen JT. Rationale for eliminating the hormone-free interval in modern oral contraceptives. Int J Gynaecol Obstet. 2016 Jul;134(1):8-12
  7. MacGregor EA, Guillebaud J. The 7-day contraceptive hormone-free interval should be consigned to history. BMJ Sex Reprod Health. 2018 Jun 26:bmjsrh-2017-200036

Senast ändrad