Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Steroidbehandling motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare

Förskrivningen av protonpumpshämmare, PPI, ökar fortfarande. Användande av protonpumpshämmare har associerats till flera negativa konsekvenser och därför anser expertgruppen att det är angeläget att minska användningen. Vid steroidbehandling behövs inte ulkusprofylax. Det sker en onödig förskrivning utanför indikation.

En metananlys [1] av randomiserade studier (159 studier, 33 253 patienter) rapporterar en viss överrisk för GI-blödning med kortikosteroider. Man fann dock bara den överrisken hos svårt sjuka sjukhusvårdade patienter. I ambulant vård sågs ingen signifikant överrisk.

Se även Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Narum S, Westergren T, Klemp M. Corticosteroids and risk of gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2014 May 15;4(5):e004587

Senast ändrad