Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad

Migrän är en folksjukdom med en uppskattad prevalens på 15 procent. Sjukdomen förekommer hos både barn och vuxna. Cirka 40 procent av alla med migrän skulle kunna ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder det. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet.

Anfallsförebyggande behandling bör övervägas om patienten får tre eller fler kraftiga anfall i månaden. Betablockad med metoprolol är en evidensbaserad, effektiv förebyggande behandling. Inled med 50 mg metoprolol och om effekten inte är tillräcklig trappas dosen snabbt upp efter ett par veckor till 100 mg. Därefter höjs dosen, med minst en månad mellan varje dossteg, till 200 mg som mest.

Genom att förebygga migränanfall förbättras livskvaliteten och dessutom motverkas risken för överanvändning av anfallsbehandling med analgetika och triptaner, vilket därmed risken för läkemedelsinducerad huvudvärk.

Om betablockad med metoprolol inte fungerar kan annan förebyggande behandling, exempelvis topiramat, övervägas efter kontakt med neurolog. Amitriptylin är ett annat alternativ. Amitriptylin är att föredra till patienter med anamnes på eller risk för nedstämdhet eftersom dessa patienter aldrig bör behandlas med topiramat.

Till barn rekommenderas propranolol 60–120 mg. I dagsläget finns inte lika mycket data för användning av metoprolol hos barn.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

  1. Manzoni GC, Stovner LJ. Epidemiology of headache. Handb Clin Neurol. 2010;97:3-22
  2. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain. 2010 Aug;11(4):289-99
  3. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007 Jan 30;68(5):343-9
  4. Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology. 2000 Apr 25;54(8):1553
  5. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012 Apr 24;78(17):1337-45

Senast ändrad 2019-11-07