Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ögonläkemedel i slutenvård på akutsjukhusen i Region Stockholm

Vid slutenvård är fortsatt administrering av ordinerade ögonläkemedel viktigt. I första hand ska patientens egna ögondroppar användas. Om det inte är möjligt och för förenklad lagerhållning kan man under vårdtiden använda ögondroppar enligt ersättningstabellen.

 • Vid administrering av flera ögondroppar ska man vänta minst 10 minuter mellan varje sort. Ögondroppar ges först, följt av geldroppar och salva administreras sist.
 • Utbyte till ersättningsdroppar kan fortgå under hela vårdtiden på akutsjukhus.
 • Glaukom behandlas med en stor mängd olika preparat där utbytbarhet delvis saknas. För att öka förutsättningarna för fortsatt behandling inom slutenvård är ersättningstabellen utformad. Observera att ersättningsdropparna kan ha annan dosering än patientens befintliga ordination.
 • Endosbehållare bedöms vara det bästa alternativet i slutenvården av hygieniska skäl och för praktisk lagerhållning.
 • Vid utskrivning/vårdövergång är det viktigt att säkerställa att patienten återgår till sina ordinarie förskrivna ögonläkemedel.

Ersättningstabell ögonläkemedel

Byte får endast ske om beslut tagits av vårdenhetens verksamhetschef.


Befintlig ordination

Ersätts med

Dosering

Allergisk konjunktivit

Allgil, Emadine, Lecrolyn, Lecrolyn Sine, Livostin, Lomudal, Natriumkromoglikat ABECE, Opatanol, Toredin, Zaditen, Olopatadin Orifarm

Dessa ögondroppar kan oftast pausas under vårdtiden


Glaukom

Bondulc, Bimatoprost, Izba, Latanoprost, Lumigan, Rhokiinsa, Taflotan, Taflotan sine, Travatan, Travoprost, Xalatan

Monoprost

1x1

Betoptic, Betoptic S, Optimol

Timosan

1x1

Azopt, Brinzolamid, Brinzolamide

Trusopt

1x2

Alphagan, Brimonidin, Brymont

Iopidine 10 mg/ml

1x2

Glaukom, kombinationspreparat

Bimatoprost/Timolol, DuoTrav, Fixopost, Ganfort, Latacomp, Taniost, Taptiqom, Taptiqom sine, Travoprost/Timolol, Xalcom, Xatabloc

Monoprost +
Timosan

1x1
1x1

Amelocare, Azarga, Brinzolamide/Timolol, Cosopt, Cosopt sine, Dorlatim, Dorzolamid/Timolol, Duokopt, Torzkom

Timosan +
Trusopt

1x1
1x2

Combigan

Iopidine 10 mg/ml +
Timosan

1x2
1x1

Fotil, Fotil forte

Pilokarpin Karo Pharma 4 % + Timosan

1x2
1x1

Simbrinza

Iopidine 10 mg/ml +
Trusopt

1x2
1x2

Roclanda

Ersättning saknas, får hämtas på apotek eller i hemmet.

1x1

Infektion

Kloramfenikol ögondroppar

Kloramfenikol ögonsalva i tub

Enligt ordination

Levofloxacin, Ciloxan, Vigamox

Oftaquix

Enligt ordination

Inflammation

Baxil, Isopto-Maxidex, Maxidex, Opnol

Dexafree

Enligt ordination

Torra ögon

Samtliga smörjande droppar kan ersättas.

Välj något av följande: Celluvisc, Oftagel, Viscotears

Enligt ordination

Rekommenderat basförråd för behandling av ögonsjukdom i bokstavsordning

 1. Dexafree endospipetter
 2. Diamox tabletter 250 mg
 3. Iopidine 10 mg/ml endospipetter
 4. Kloramfenikol ögonsalva i tub
 5. Monoprost endospipetter
 6. Oftaquix endospipetter
 7. Pilokarpin Karo Pharma 4 % endospipetter
 8. Smörjande droppar, endospipetter av Celluvisc, Oftagel eller Viscotears
 9. Timosan endospipetter
 10. Trusopt endospipetter
 11. Valciklovir tabletter 500 mg

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar

Senast ändrad