Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer vid ADHD

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,
hänvisar expertrådet till dokumenten om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) på Psykiatristöd och Viss.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Senast ändrad