Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ondansetron – inte förstahandsmedel vid graviditetsillamående

Förskrivningsstatistiken under senare år pekar på en kraftigt ökad off label förskrivning av ondansetron (Zofran och ondansetrongenerika) i Sverige till kvinnor med graviditetsillamående. I Kloka Listan 2015 rekommenderas meklozin (Postafen) i första hand, och vid otillräcklig effekt prometazin + koffein + efedrin (Lergigan comp) i andra hand vid behandlingskrävande graviditetsillamående. Lång erfarenhet finns av användning av båda dessa preparat med ett stort antal kvinnor exponerade under tidig graviditet och ingen påvisad ökad risk för missbildningar.

Den eventuella teratogena risken vid behandling av graviditetsillamående med ondansetron har undersökts i en nyligen publicerad studie. I studien som omfattade 1 349 exponeringar under tidig graviditet sågs ingen generell ökad risk för missbildning, men en ökad risk för hjärtmissbildning (septumdefekt RR 2,05; 95 % CI 1,19–2,38). Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning rekommenderar att ondansetron i största möjliga mån undviks vid vanligt graviditetsillamående till dess fler studier har utförts.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Danielsson B, Wikner BN, Källén B. Use of ondansetron during pregnancy and congenital malformations in the infant. Reprod Toxicol. 2014 Dec;50:134-7. PubMed

Senast ändrad 2019-07-01