Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Samverkansgruppen för nya läkemedel – medlemmar

Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
Gerd Lärfars, ordförande samverkansgruppen nya läkemedel

Vice ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
Rickard Malmström

Farmaceutisk sekreterare Stockholms läns läkemedelskommitté
Kristina Ateva

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands representant i NT-rådet
Johannes Blom

Chefläkare Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Stockholms läns läkemedelskommitté
Torbjörn Söderström

Expertrådsordförande, ledamot Stockholms läns läkemedelskommitté
Roger Henriksson

Avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor
Magnus Thyberg

Hälsoekonom
Gustaf Befrits

Processansvarig cancerläkemedel
Sven-Åke Lööv

Representant expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar
Johan Falkenius

Koordinator för Samverkansgruppen nya läkemedel
Kristina Aggefors

Senast ändrad 2018-08-28