Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier – uppdaterade rekommendationer

Publicerat 2022-08-18

Behandlingsriktlinjerna har uppdaterats i maj 2022 och innehåller nu även bland annat de nya antibiotika som senaste åren tillkommit i behandlingsarsenalen.

Infektioner orsakade av multiresistenta gramnegativa bakterier är förknippade med ökad risk för terapisvikt, förlängd sjuklighet och mortalitet vid allvarliga infektioner.

En nationell arbetsgrupp bestående av infektionsläkare, barnläkare och klinisk mikrobiolog har på uppdrag av NAG Strama utarbetat behandlingsrekommendationer för infektioner orsakade av dessa bakterier.

Behandlingsriktlinjerna har uppdaterats i maj 2022 och innehåller nu även bland annat de nya antibiotika som senaste åren tillkommit i behandlingsarsenalen.

Länk till vårdprogrammet

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad