Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doseringstabell för barn med infektioner

Publicerat 2021-09-28

Nu finns en doseringstabell för barn med infektioner med hänsyn till normal/högdos.

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, och Svensk barninfektionsförening har tagit fram en doseringstabell som beskriver normal- (dos för S) och högdos (dos för I) för de flesta antibiotika.

Det vetenskapliga underlaget för dosering av antibiotika till barn är i många fall är begränsat men de doser som rekommenderas här är de som den samlade expertisen i Svensk barninfektionsförening och RAF bedömt som rimliga för att man ska kunna behandla infektioner orsakade av bakterier som klassificeras som ”S” respektive ”I” i resistensbestämningen.

Strama Stockholm

Källa

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF. Doseringstabell normal och högdos för barn

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad