Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resistenta bakterier orsakar allt fler dödsfall

Publicerat 2018-11-15

Infektioner på grund av sexton varianter av antibiotikaresistenta bakterier beräknas år 2015 ha orsakat 33 000 dödsfall i 30 europeiska länder. Antibiotikaresistens drabbar spädbarn hårdast och i den vuxna befolkningen ökar problemen med ålder.

Resistenta bakterier världen över.

Studien bygger på data från EARS-net, European antimicrobial resistance surveillance system network med data från cirka 30 europeiska länder. De två största sjukdomsorsakande bakterierna var tredje generationens cefalosporin-resistenta Escherichia coli som beräknas ha orsakat 300 000 infektioner och 9 000 dödsfall samt MRSA (meticillin-resistenta Staphylococcus aureus) som beräknas ha orsakat 150 000 infektioner och 7 000 dödsfall. Över hälften av infektionerna var vårdrelaterade.

– Strama arbetar för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning bland annat genom fortbildning av sjukvårdspersonal, att verka för antibiotikaronder, arbete med infektionsverktyget, spridning av behandlingsrekommendationer, webbutbildningar och samverkan med beslutsfattare. Vårdrelaterade infektioner kan minskas genom god vårdhygien, klok antibiotikaanvändning och minimering av riskfaktorer såsom infarter, katetrar, immobilisering med mera, säger Anna-Lena Fastén, specialist i allmänmedicin, Strama Stockholm.

Infektioner med antibiotikaresistenta bakterier har ökat sedan 2007. Problemen med antibiotikaresistenta infektioner var störst i Italien och Grekland och minst i de nordiska länderna, Nederländerna och Estland.

– En anledning till den relativt gynnsamma situationen i Sverige kan vara att det i över 20 år funnits en medvetenhet om problemet och arbetet mot antibiotikaresistens har bedrivits långsiktigt och systematiskt, säger Anna-Lena Fastén.

I kommande studier vill författarna inkludera flera antibiotikaresistenta bakterier som påverkar folkhälsan, till exempel Mycobacterium tuberculosis, Salmonella och Neisseria gonorrhoeae.

Studien har utförts av EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och innehåller även skattningar av sjukdomsbörda.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Cassini A, Högberg LD, Plachouras D, Quattrocchi A, Hoxha A, Simonsen GS et al; Burden of AMR Collaborative Group. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2018 Nov 5. pii: S1473-3099(18)30605-4
  2. Folkhälsomyndigheten. Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens. Nyhet 2018-11-07

Senast ändrad