Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdaterat 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens

Publicerat 2022-10-06

Det nationella 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens i vård och omsorg har kommit i en uppdaterad version under 2022. Punkterna handlar om att förebygga smittspridning, använda antibiotika rationellt, optimera infektionsdiagnostik och minska behovet av antibiotika. Programmet är framtaget i samarbete mellan Nationella Strama och ett flertal andra aktörer.

De 10 punkterna fördelar sig inom fyra områden:

Förhindra smittspridning
1. Smittspridning i vård och omsorg ska förebyggas
2. Basal hygien ska alltid tillämpas

Använd antibiotika rationellt
3. Antibiotika ska användas rationellt
4. Lokala förskrivnings- och resistensdata ska analyseras och återkopplas
5. Rekommendationer för handläggning av infektioner ska finnas och följsamheten till dessa ska mätas
6. Antibiotikaprofylax ska ges på rätt sätt

Optimera infektionsdiagnostik och säkerställ tillgången till epidemiologiska data
7. Bakterieodling ska tas före antibiotikabehandling
8. Mikrobiologiska laboratorier ska övervaka det epidemiologiska läget och bistå behandlande läkare, vårdhygien, smittskydd samt lokala Stramagrupper med resultat och analys av data.

Minska behovet av antibiotika
9. Vårdrelaterade infektioner ska förebyggas
10. Samhällsförvärvade infektioner ska förebyggas

Programmet finns i en kort version samt i en längre version med bakgrund och referenser:

10-punktsprogrammet 2022 Pdf, 230.6 kB.

10-punktsprogrammet med referenser 2022 Pdf, 337.5 kB.

10-punktsprogrammet är framtaget i samarbete mellan Nationella Strama, Svenska infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Svenska Hygienläkarföreningen, Svensk Förening för Vårdhygien samt Svensk förening för allmänmedicin.

I Region Stockholm är versionerna underskrivna av Hälso- och sjukvårdsdirektör och regionen ska verka för att uppfylla intentionerna i 10-punktsprogrammet. 10-punktsprogrammet finns också som bilaga i Region Stockholms Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning – Riktlinje för hälso- och sjukvård samt tandvård

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad