Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Seminarier

Presentationsmaterial från seminarier

2023

Hygien och smitta i förskolan 2023
Presentationer

Vårmöte för Smittskydds/Stramaansvariga
22 mars, Piperska muren
Presentationer

2022

Antibiotika till äldre
1 december, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Presentationer

Hygien och smitta i förskolan 2022
Presentationer

Webbinarium om antibiotikaresistens för högstadie- och gymnasielärare i biologi, kemi och naturkunskap
Presentationer

Temakväll för tandhygienister
20 september och 13 oktober 2022, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Presentationer

Seminarium om antibiotikans roll vid vård i livets slutskede

Inledning och evidens Staffan Lundström Pdf, 390.5 kB.

Reflektioner kring kommunal vård Johan Herlin Ejerhed Pdf, 545.7 kB.

Heldagsseminarium om antibiotikaresistens för sjuksköterskor i primärvården 6 april 2022

Intro + Antibiotikastatistik Pdf, 2.5 MB.

Vilka infektioner är farliga? Antibiotika eller inte? Pdf, 3 MB.

Sjuksköterskors roll i arbetet med antibiotikaresistens i världen Pdf, 20.3 MB.

Att driva sjuksköterske-ledd infektionsmottagning i primärvården Pdf, 948.4 kB.

Hur kan vi påverka patienten? och avslutande tips Pdf, 336.7 kB.

Vårmöte för Stramaansvariga, 24 mars 2022, Elit Carolina Tower Solna

Strama Stockholm Pdf, 2.7 MB.

Smittskydd - Smittskyddsaktuellt Pdf, 229.2 kB.

Smittskydd - Shigella och covid uppdate Pdf, 2.3 MB.

2021

Hygien och smitta i förskolan 25:e November

Inledning Strama Pdf, 336.5 kB.

Infektioner hos barn i förskolan Pdf, 2.4 MB.

Hygienrutiner på förskolan Pdf, 634.9 kB.

Mag-Tarm-Utbrott i förskolan Pdf, 646.7 kB.

Styrdokument smitta i förskolan 2008

Stramadagen 19:e maj

Antibiotikamallar i journalen Pdf, 1.3 MB.

NAG Vårdhygien Pdf, 677.6 kB.

Kartläggning av förskrivning och interventioner (Barn) Pdf, 547.2 kB.

PrimärvårdsKvalitet Pdf, 786.9 kB.

Vad betyder ”I” på resistensbeskedet Pdf, 1.1 MB.

Stramappen Pdf, 1.4 MB.

VRI - Smart Pdf, 622.3 kB.

Stramafokus i alla led på SÄBO Pdf, 809.1 kB.

Antibiotikans baksidor – miljö, multiresistens och mikrobiota
5 maj

Inspelat från mötet

Digitalt vårmöte del 2
15 april, Digitalt via Zoom.
Presentationer Pdf, 14.5 MB.

Inspelat från mötet

Digitalt vårmöte del 1
10 februari, Digitalt via Zoom.
Presentationer Pdf, 5.3 MB.

Inspelad föreläsning del 1 - Antibiotikarecept under pandemin

Inspelad föreläsning del 2 - Har förekomsten av svåra infektioner ökat pga pandemin?

2020

Hygien och smitta i förskolan
18 november 2020, Digitalt via zoom
Presentationer

Inspelat från mötet

Digitalt höstmöte
17 september, Digitalt via Zoom.
Presentationer Pdf, 647.2 kB.

Inspelat från mötet Pdf, 647.2 kB.

Antibiotika lokalt och globalt
5 februari 2020, Konferenscenter Spårvagnshallarna
Presentationer

2019

Hygien och smitta i förskolan
20 november 2019, Konferenscenter Spårvagnshallarna
Presentationer

Vårmöte för Stramaansvariga
27 mars 2019, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A
Presentation Pdf, 1.4 MB.

Kvalitetsdialoger för tandläkare
Våren 2019, SVEA Konferens & matsal, Holländargatan 10
Presentationer