Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självdeklaration avseende närakutens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning 2024

Det finns två olika sätt att fylla i självdeklarationen. Välj det sätt som passar er bäst.

 • Antingen kan ni fylla i formuläret på denna sida och klicka på ”skicka” längst ner när ni är klara. Hela formuläret behöver då fyllas i vid ett enda tillfälle och kan inte fyllas i lite i taget.
 • Eller så laddar ni ner Wordfilen nedan till er dator och fyller på den allteftersom ni arbetar med självdeklarationen. När ni är klara döper ni filen till ”Självdeklaration + er husläkarmottagnings namn” och skickar till strama@regionstockholm.se.
  Självdeklaration som wordfil Word, 40.6 kB.

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2024. Ifylld självdeklaration skickas senast den 31 januari 2025 till Strama Stockholm. Ett bekräftelsemejl kommer att skickas till er inom några dagar efter inskickad självdeklaration. Om ni inte får någon bekräftelse inom 2–3 arbetsdagar, mejla strama@regionstockholm.se

Formuläret består av två delar:

 • del 1: Smittskydds- och Stramauppdraget
 • del 2: genomgång av patientfall samt journalgranskning

Godkänd självdeklaration ger en bonus på 0,25 procent av totalt utbetald ersättning. Fortbildning på mottagning från Strama Stockholm kan ge ytterligare 0,25 procent i bonus, se Ersättningsvillkor Närakut 2023-2024, punkt 1.2.3.1.

Smittskydds- och Stramaansvariga och verksamhetschefen/enhetschefen ansvarar tillsammans för att

 • aktiviteterna som krävs för bonusen genomförs korrekt.
 • formuläret fylls i. Den som fyller i formuläret ska själv ha deltagit.
 • majoriteten av regelbundet återkommande legitimerad personal, även verksamhetschef och/eller enhetschef, Smittskydds/Stramaansvarig och MAL/MLA, deltar aktivt i punkterna 2A och 2B vilket styrks med deltagarlista.

Att tänka på

 • Majoriteten av de läkare och majoriteten av de sjuksköterskor som regelbundet och återkommande arbetar på närakuten måste delta aktivt i både 2A och 2B för att självdeklarationen ska bli godkänd. Även verksamhetschef och/eller enhetschef ska delta.
 • Syftet är att uppmuntra till diskussion och utbyte av erfarenheter på just er enhet. Varje närakut måste därför göra sitt eget arbete och skriva sin egen text.
 • Planera fallgenomgång och journalgranskning i god tid före den 31 januari 2025.
 • Fyll i deltagarlistan med namn och yrkesroll för de som deltog vid 2A och 2B.
1. Smittskydds- och Stramauppdraget enligt punkt 1.3.1 i Uppdragsbeskrivning Närakut.

Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm erbjuder varje år utbildning för de Smittskydds- och Stramaansvariga. Det ingår i uppdraget att delta på något av Smittskydd Stockholms höstmöten. Nya Smittskydds- och Stramaansvariga ska också gå grundkursen. Vårmöten arrangeras av Strama Stockholm.

2. Underlag för bonus enligt punkt 1.2.3.1 i Ersättningsvillkor Närakut 2023-2024.
Syftet är att främja en klok antibiotikaanvändning och följsamhet till behandlingsrekommendationer genom att stimulera till kollegiala diskussioner och gemensamt lärande på närakuten.
För godkänd självdeklaration och för att erhålla bonus krävs att moment A och B som anges nedan har genomförts med aktivt deltagande av majoriteten av regelbundet återkommande legitimerad personal, även verksamhetschef och/eller enhetschef, Smittskydds/Stramaansvarig och MAL/MLA.
När ni gör moment A och B, är det bra om ni redan från början funderar på era rutiner. Är det något som behöver förändras för att flödet kring denna patientgrupp ska löpa smidigt och för att underlätta följsamhet till aktuella behandlingsrekommendationer?
A. Genomgång av patientfall
På stramastockholm.se, med länk uppe till höger på denna sida, finns ett antal patientfall med handledarmanual. Välj ett av dessa och diskutera tillsammans med både läkare, sjuksköterskor, verksamhetschef/enhetschef och annan personal på närakuten. Deltagarna förväntas vara aktiva och bidra med synpunkter och erfarenheter. En medarbetare, i första hand någon av de Smittskydds- och Stramaansvariga, leder genomgången och har tillgång till handledarmanualen.
Vi valde fall (ex patientfall 1 – akut bronkit eller patientfall 8 – UVI hos man)


Datum då genomgången av patientfallet gjordes * (obligatorisk)
Datum då genomgången av patientfallet gjordes

Ange namn och yrkeskategori. Observera att majoriteten av regelbundet återkommande legitimerad personal, även verksamhetschef och/eller enhetschef, Smittskydds/Stramaansvarig och MAL/MLA på närakuten måste ha varit med för att självdeklarationen ska godkännas.
B. Journalgranskning av 10 journalanteckningar
Granskningen avser journalanteckningar som förts vid läkarbesök på grund av infektioner under 2024. Vi rekommenderar att man granskar journaler med samma diagnos som i patientfallet ovan.
Målsättningen är att granskningen ska innebära ett lärande i god anda, inte att leta fel eller brister hos någon medarbetare. Granskning och diskussion angående handläggning görs tillsammans av både läkare, sjuksköterskor, annan personal och verksamhetschef/enhetschef på närakuten. Diskussionen leds med fördel av de Smittskydds- och Stramaansvariga på närakuten.
Granskning av journaler är tillåtet för att bedriva kvalitetsarbete men vid behov kan anteckningarna avidentifieras både avseende patient och behandlare.
Datum då journalgranskningen och diskussionen gjordes
Datum då journalgranskningen och diskussionen gjordes

Om det var samma medarbetare som vid genomgången av patientfallet går det bra att skriva ”samma som ovan”. Annars ange namn och yrkeskategori på dem som var med vid journalgranskningen. Observera att majoriteten av regelbundet återkommande legitimerad personal, även verksamhetschef och/eller enhetschef, Smittskydds/Stramaansvarig och MAL/MLA på närakuten måste ha varit med för att självdeklarationen ska godkännas.
Övrigt

Verksamhetschef/enhetschef


Verksamhetschefen/enhetschefen har tagit del av denna självdeklaration
Datum
Datum
Smittskydds- och Stramaansvarig läkare har tagit del av denna självdeklaration
Datum
Datum
Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska har tagit del av denna självdeklaration
Datum
Datum

Mall för journalgranskning

Denna mall är enbart avsedd för att underlätta journalgranskningen och behöver inte vara ifylld för godkänd självdeklaration.


Granskningen utförd av:


Patientens ålder:


Patientuppgifter av vikt för handläggningen av den aktuella infektionen, till exempel graviditet och allergi:


Datum för besöket:


Diagnos:

Adekvat diagnos?

Ja

Nej, borde ha varit:

Adekvat provtagning?

Ja

Nej, borde ha:

Adekvat behandling?

Ja

Nej, borde ha:

Har följt behandlings­rekommendationerna?

Ja

Nej, eftersom:


Kommentar:


Observera att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från behandlingsrekommendationerna. Det bör i så fall finnas en välgrundad motivering i journalen.


Behandlingsrekommendationerna återfinns bland annat på stramastockholm.se