Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Slutenvård – behandlings­rekommendationer

Lathund för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden. Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs. För rådgivning kontakta infektionskonsult.

Antibiotikalathund (pdf) » 2019-01-18

antibiotikalathund

Ladda ner Stramas nationella app

Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus . Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa. Rekommendationerna kan också laddas ner som appen Strama Nationell via App Store eller Google Play eller direkt med QR-koden.

QR-kod nationella strama
figur nationella strama