Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed kön och genus

Nyheter

Vaccin mot covid-19
Nu finns könsspecifik information om vaccin mot covid-19 i kunskapsstödet. För att se texterna som tillkommit, skriv J07BX i sökfältet ovan.
2021-06-16

Tydliga könsskillnader i risk för allvarlig covid-19
Män har en högre risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i covid-19 jämfört med kvinnor, visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Könsskillnaden är störst i åldersgruppen 50-64 år. Männens överrisk kan inte förklaras av tidigare sjuklighet och socioekonomiska faktorer, istället tros biologiska könsskillnader ligga bakom.
2021-04-20

Fler kvinnor har rapporterat biverkningar efter vaccin mot covid-19
Bland de biverkningsrapporter om vaccin mot covid-19 som inkommit till Läkemedelsverket handlar betydligt fler om kvinnor än om män, skriver Jämställdsmyndigheten. Antalet rapporter är emellertid få och biverkningarna bedömds inte vara allvarliga. Möjliga förklaringar till könsskillnaderna kan vara att kvinnor får fler biverkningar, kvinnor är mer benägna att rapportera biverkningar eller att fler kvinnor har vaccinerats.
2021-03-16


Fler nyheter finns under Aktuellt!

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön och genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

I dagsläget finns texter för mer än 350 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Kunskapsstödet fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z