Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed kön och genus

Nyheter

Rapportering av kön och genus krävs vid publicering i Nature
Tidskriftens nya policy uppmanar författare att beskriva om kön och genus har beaktats i studiedesignen och på vilket sätt. Om inga köns- eller genusanalyser har gjorts kommer författarna behöva klargöra varför. Författare måste också presentera könsuppdelade data där det är relevant. Detta kommer gälla studier på människor såväl som på djur och experimentella studier.
2022-06-14

Östrogentillskott minskade risk att dö i covid-19
Postmenopausala kvinnor som behandlades med östrogentillskott hade lägre risk att dö i covid-19 jämfört med kvinnor som inte fick tillskott eller sänkning av östrogen. Det visar en nationell registerstudie från Umeå Universitet som publicerats i BMJ Open.
2022-02-19

Kön- och genusskillnader vid luftvägssjukdomar

Enligt talare vid European Respiratory Society International Congress 2021 behöver sjukvård och forskning bli bättre på att ta hänsyn till kön- och genusskillnader som kan påverka sjukdom, hälsosamma beteenden och vård, rapporterar AJMC.
2021-09-21

Fler nyheter finns under Aktuellt!

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön och genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

I dagsläget finns texter för närmare 400 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Kunskapsstödet fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z