Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolhydratskolan

Föreläsare: KC Wallberg är välmeriterad stjärnkock och driver restaurangen Gubbhyllan på Skansen. Han är känd för sin kärlek till svensk matkultur och kombinerar det med ett stort intresse för hälsosam mat. Han har varit verksam som kock, både i Sverige och USA, medverkat vid internationella event och i tv-produktioner. KC Wallberg håller föreläsningar om mat och har ett samarbete med Karolinska Institutet.

– Bästa maten för hälsan, finns den?

Utbildningsdagen sätter kolhydraterna i fokus och går från näringslära via forskning om mat och hälsa, aktuella undersökningar om svenskars matvanor, de nyligen uppdaterade Nordiska kostråden och praktiska tips om hur vi kan arbeta, till smakupplevelser. Dagens föreläsare har i sin profession ägnat många år åt mat och hälsa.

Föreläsare: Mai-Lis Hellénius är professor i att förebygga hjärt-kärlsjukdom på Karolinska Institutet. Hennes fokus är mat och fysisk aktivitet. Hon är verksam som överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Sjukhuset i Solna. Mai-Lis är även specialistsakkunnig i hälsofrämjande frågor i Stockholms läns landsting.

Föreläsare: Anette Jansson är dietist vid Livsmedelsverket. Hon arbetar i ett projekt för att stötta hälso- och sjukvården i frågor som rör bra matvanor, men också med andra frågor inom nutritionsområdet. Anette arbetar på Rådgivningsenheten, som ansvarar för risk- och nyttovärderingar och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risker.

Föreläsare: Mattias Damberg är docent, Karolinska Institutet, Solna, specialistläkare i Allmänmedicin, driver livsstilsmottagningen på CityPraktiken, Västerås, expertgruppsledamot Fysisk Aktivitet, Läkemedelskommittén Västmanland.

Föreläsare: Matthias Lidin, leg sjuksköterska på Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Matthias arbetar i Svensk sjuksköterske-förenings ”Samtal om Levnadsvanor”, ett projekt med inriktning på mat och fysisk aktivitet.

Föreläsare: Mattias Ekström är biträdande överläkare och är verksam på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Sjukhuset i Solna. Mattias är också ansvarig för den sekundärpreventiva verksamheten på Hjärtkliniken.

Publicerat 2015-09-23