Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre – en geriatrisk diskussion2

Med utgångspunkt från ett patientfall diskuterar medlemmar i expertråd geriatrik problematiken kring läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består av tre delar och kan användas för enskilda studier eller som utgångspunkt för en gruppdiskussion

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre, Patientfallsdiskussion 1

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre, Patientfallsdiskussion 2

Publicerat 2017-06-20