Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis

Allvarlig sepsis är ett tillstånd med akut försämrad organfunktion. Det nya vårdförloppet för sepsis innebär att vården av allvarlig sepsis förbättras och görs mer jämlik genom strukturerade och snabba insatser och adekvat omhändertagande av patienterna i akutskedet. Förbättringen kan leda till ökad överlevnad och kortare vårdtider.

Filmerna nedan ger inblick i en patients erfarenheter från att drabbas av sepsis, vårdförloppets innehåll, regionalt införande av sepsislarm samt hälsoekonomisk analys av vårdförloppet.

Klicka på CC i filmrutan om du vill se textningen.

1. Erfarenheter av att drabbas av Sepsis

2. Presentation av vårdförloppet

3. Erfarenheter från införandet av sepsislarm i Region Skåne

4. Hälsoekonomisk analys av vårdförlopp Sepsis

Publicerat 2021-09-22