Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommitté

Mats Ek
Ordförande
Med dr, master i folkhälsa, överläkare
Wemind Psykiatri Tyresö

Rickard Malmström. Foto: Anna Molander

Rickard Malmström
Vice ordförande
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Siobhan Wallhuss

Siobhan Wallhuss
Farmaceutisk sekreterare
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jan Hasselström

Maria Danell Möller
Sjukhusfarmaceut
Capio S:t Görans sjukhus

Jan Hasselström

Caroline Elmér
Med dr, specialistläkare
Stockholms Urogynmottagning

Johan Falkenius

Johan Falkenius
Med dr, överläkare
Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset

Panteha Hatefi
Specialistläkare i allmänmedicin
Axelsbergs VC

Charlotte Ivarsson

Charlotte Ivarsson
Distriktssköterska
Akademiskt primärvårdscentrum och
Capio vårdcentral Blackeberg

Eva Lindström
Med dr, överläkare
Neurologkliniken, Danderyds sjukhus

Erika Hörnfeld

Erika Malmberg
Specialistläkare i allmänmedicin och infektions­sjukdomar, Stureby vårdcentral

Petter Malmborg

Petter Malmborg
Med dr, överläkare
Enheten för pediatrisk gastroenterologi, Sachsska barn- ochungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Karolina Nowinski, Foto Karin Nordin

Karolina Nowinski
Med dr, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Pauline Raaschou

Pauline Raaschou
Med dr, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset samt
Läkemedelsenheten, Danderyds sjukhus

Katri Rosenthal-Aizman
Fil dr, specialistläkare
ME Klinisk farmakologi
Karolinska universitetssjukhuset

Anders von Heijne
Med dr, överläkare,
MRT och Neuroradiologi, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus

Erica Wajntraub Bakszt. Foto: Rainer Tihvan

Erica Wajntraub Bakszt
Medicine magister, leg sjuksköterska
Internmedicin, Södersjukhuset

Eva Wikström Jonsson. Foto: Anna Molander

Eva Wikström Jonsson
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Kontakta Region Stockholms läkemedelskommitté

 

E-post:
lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se

 

Postadress:
Region Stockholms läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 30017
104 25 Stockholm