Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinje för förskrivning av läkemedel som även kan köpas receptfritt

Det finns möjlighet att köpa läkemedel utan recept för behandling av ett antal tillstånd. Även läkemedel som rekommenderas av vårdpersonal kan finnas tillgängliga utan recept. I Kloka listan rekommenderas läkemedel som kan köpas utan recept vid ett flertal tillstånd.

Syftet med denna riktlinje är att undvika vårdkontakter som orsakas enbart av receptförskrivning, där sådan inte behövs på grund av att läkemedlet är tillgängligt utan recept. Syftet är också att tydliggöra vid vilka tillstånd som läkemedel inte betraktas som del av behandling av sjukdom och därmed inte bör innefattas av läkemedelsförmånen och bekostas av regionen.

Denna riktlinje gäller för samtliga patienter oberoende av ålder, det vill säga även där särskild hantering av läkemedelskostnaden råder (barn under 18 år, asylsökande och tillståndslösa).

Om läkemedel kan köpas receptfritt vid nedanstående tillstånd, ska recept inte utfärdas. Patienten ska i stället hänvisas till apotekens försäljning av receptfria produkter.

  1. Tillstånd som beräknas gå över inom 2–3 månader med receptfri behandling. Detta inkluderar exempelvis kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär och tillfälliga förstoppningsbesvär.
  2. Behandling med receptfria produkter gäller även vid vissa tillstånd som beräknas sträcka sig över en längre period än 2–3 månader. Exempel på detta är torr hud eller torra ögon som inte har sjukdom som orsak. Mjukgörande betraktas som egenvårdsmedel förutom vid svårare eksem, psoriasis och komplicerad hudsjukdom med större utbredning. Tårsubstitut betraktas som egenvårdsmedel förutom vid säkerställt Sjögrens syndrom samt vid svårare hornhinnesjukdom.

Region Stockholms läkemedelskommitté

Publicerat

2023-03-13