Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loratadin och hypospadi - uppföljning

Publicerat 2002-12-18

Under våren slogs det i medierna larm om ett möjligt samband mellan användning av loratadin (Clarityn, Versal) och uppkomst av hypospadi. Ett eventuellt samband gäller rimligen även desloratadin (Aerius).

Larmet baserades på iakttagelser i det svenska Medicinska Födelseregistret och trots ihärdiga försök har man inte lyckats få några meningsfulla data från andra håll, som kunnat belysa frågan. Det är fortfarande möjligt, att det iakttagna sambandet är slumpbetingat.

Den vidare uppföljningen i födelseregistret har inte identifierat några ytterligare fall av hypospadi. Det är idag inte möjligt att avgöra, om ett kausalsamband föreligger, eller om en slumpvis anhopning av fall inträffat och att frekvensen därefter varit normal. Endast fortsatt observans eller data från en annan tillräckligt stor källa kan avgöra vilket alternativ, som är sant.

I väntan på detta finns det idag ingen orsak att speciellt avråda från användning av loratadin. Kunskapen om eventuella ogynnsamma effekter av alternativa antihistaminpreparat är begränsad.

Bengt Källén, professor
Tornbladinstitutet, Lunds Universitet

Källa:
  1. Källén B, Otterblad Olausson P. Monitoring of maternal drug use and infant congenital malformations, Does loratadine cause hypospadias? Int J Risk Safety Med 2001;14:115-119.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad