Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brustabletter ger extra salt

Publicerat 2013-09-11

Fråga till läkemedelsinfomationscentralen (Karolic): Bör patienter som använder läkemedel i form av brustablett, till exempel acetylcystein, vara extra försiktiga med sitt saltintag?

Natriuminnehållet i brustabletter varierar. Dosen acetylcystein brustablett 200 mg tre gånger dagligen ger cirka 300 mg natrium per dag, vilket ungefär motsvarar 0,75 g salt (NaCl). Andra brustabletter kan ge upp till 900 mg natrium per dag, vilket motsvarar 2 g salt. Hänsyn bör tas till om patienten är frisk i övrigt, patientens ålder, blodtryck samt njurfunktion.

Ett högt saltintag ökar risken för högt blodtryck, som är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Livsmedelsverket rekommenderar ett intag på 5–6 gram salt per dag, vilket är ungefär lika mycket som en tesked. Dock äter svenskar i genomsnitt 10 till 12 gram salt per dag. Ett gram natrium motsvarar ungefär 2,5 g salt (NaCl) [1]. Natriuminnehållet i brustabletter bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

En brustablett 200 mg Acetylcystein Mylan innehåller 99,3 mg (eller 4,3 mmol) natrium per brustablett. [2]. Normaldosen acetylcystein är 200 mg 2–3 gånger dagligen. Denna dosering ger maximalt 3 x 99.3 mg = cirka 300 mg natrium per dag, vilket ungefär motsvarar 300 mg x 2,5 = 0,75 g salt (NaCl). Denna mängd salt är ungefär en åttondel av den dagliga mängd salt som Livsmedelsverket rekommenderar.

Två gram extra

Exempel på natriuminnehåll i brustabletter med acetylsalicylsyra är Treo Meda 500 mg och Bamyl Meda 500 mg där varje brustablett innehåller cirka 15 mmol natrium, vilket ger drygt 300 mg natrium (23,0 g/mol x 15 mmol) [3, 4]. En dosering på 500 mg tre gånger dagligen ger 3 x 300 mg = 900 mg natrium per dag, vilket ungefär motsvarar 2 g salt (NaCl).

Hänsyn bör tas till om patienten är frisk i övrigt, patientens ålder, blodtryck samt njurfunktion. Om patienten tar flera olika läkemedel i form av brustabletter bör patienten uppmärksammas på att saltintaget kan bli för högt.

Frågan ställdes den 11 april 2013. Druglinenummer 24370.

Karolinska läkemedelsinformationscentralen, Karolic, inom Stockholms läns landsting
Nordenmalm S och Lindh J

Källa:
  1. Livsmedelsverket. Råd om salt. Hämtad 2013-04-12
  2. Fass.se. Acetylcystein Mylan. Produktresume (SPC). Hämtad 2013-04-12
  3. Fass.se. Treo Meda. Produktresume (SPC). Hämtad 2013-05-21
  4. Fass.se. Bamyl Meda. . Produktresume (SPC). Hämtad 2013-05-21

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad