Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ovanligt med korsreaktivitet mellan tramadol och kodein

Publicerat 2013-02-18

Fråga till läkemedelsinfomationscentralen (Karolic): Kan man ge tramadol till patient som reagerat med angioödem och urtikaria på Citodon?

Det bör gå bra att ge tramadol till en patient som reagerat med urtikaria på kombinationen paracetamol-kodein. Den farmakologiska verkningsmekanismen skiljer sig dock mellan preparaten.

Vid sökning i litteraturen hittas inga rapporter om korsreaktivitet mellan tramadol och kodein. Enligt tidigare svar vid Karolic hade man hittat fem fall av kodeinöverkänsliga patienter som tolererat tramadol [1]. Opioidanalgetika kan orsaka histaminfrisättning i varierande grad och detta är den huvudsakliga orsaken till biverkningar såsom urtikaria, pruritus och nysningar, men även IgE-medierad allergi finns beskriven. Korsreaktioner är ovanliga, om de ens förekommer. Man bör observera patienter som tidigare reagerat mot ett preparat om ett annat ges [2].

Naturliga och halvsyntetiska opioider uppges vara de mest potenta histaminfrisättarna. Tramadol är syntetisk och har i litteraturen uppgivits sakna histaminfrisättande egenskaper. Det finns också andra icke histaminfrisättande opioider, såsom fentanyl [4]. Strukturen hos tramadol anges vara unik och olik morfins struktur, varför korsreaktivitet är osannolik vid en eventuell allergi. Dock är den opioida effekten svag, och delvis är preparatet SSRI-liknande till sin verkningsmekanism.

Kortsvar från Karolic (nr 14248)

Johan Holm och Eva Wikström Jonson

Källa:
  1. Reda 11653 år 2010
  2. Drugline 15669 år 1998
  3. Drugline 19732 år 2003
  4. Prieto-Lastra L, Iglesias-Cadarso A, Reaño-Martos MM, Pérez-Pimiento A, Rodríguez-Cabreros MI, García-Cubero A. Pharmacological stimuli in asthma/urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2006 Sep-Oct;34(5):224-7. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad