Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EU-utredning visar att paracetamol kan användas under graviditeten

Publicerat 2014-07-21

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC, har kommit fram till att det saknas bevis för att intag av paracetamol under graviditeten kan påverka barns neuropsykiatriska utveckling. Detta efter att ha granskat två epidemiologiska studier och en studie på möss som indikerat att ett samband finns.

Läkemedelsverket fastslår därmed att paracetamol – liksom tidigare – är förstahandsval vid smärta och feber till gravida. Nuvarande bedömning för paracetamol i tjänsten ”Läkemedel och fosterpåverkan” kvarstår också. Redaktionen kommer dock att titta närmare på myndigheternas bedömning för att eventuellt återkomma med ett utlåtande. Det svenska Medicinska födelseregistret som våra texter bygger på, innehåller emellertid inga data över långtidspåverkan på barnen.

Redaktionen för ”Läkemedel och fosterpåverkan”
Kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad