Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förtydligande angående lokala svampmedel och graviditet

Publicerat 2014-03-31

De lokala svampmedlen klotrimazol (Canesten) och ekonazol (Pevaryl m fl) är rekommenderad behandling av svamp i underlivet under graviditet. Inga risker för barnen har påvisats utan kvinnor som använt läkemedlen verkar snarare ha friskare graviditeter. Då medlen teoretiskt kan påverka östrogensyntesten kan det dock vara motiverat med viss återhållsamhet med längre tids vaginal behandling.

Läkemedlen ekonazol (Pevaryl m fl) och klotrimazol (Canesten), har bytt graviditetsklass i Fass från A som innebär att inga risker finns, till de något strängare B3 respektive B1. Inga nya medicinska rön ligger bakom förändringen utan det är enbart en anpassning av texterna inom EU.

Förändringarna har dock lett till många frågor och vi har därför utrett de data som finns för de här läkemedlen. Enligt våra egna uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret finns inget som tyder på någon negativ effekt av läkemedlen. Kvinnor som har använt läkemedlen har ett mycket gott förlossningsutfall med lägre missbildningsfrekvens än förväntat och låg andel för tidigt födda barn.

Det finns dock in vitro studier som visar att medlen relativt kraftigt kan hämma östrogensyntesen generellt och i placenta, vilket teoretiskt skulle kunna påverka graviditeten. Vulvovaginal candida ska behandlas under graviditet enligt tidigare rekommendationer men viss försiktighet kan vara motiverad vid lång tids vaginal behandling.

Mer information finns i dokumenten om klotrimazol respektive ekonazol i tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan.

Redaktionen för ”Läkemedel och fosterpåverkan”
Kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad