Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antikoagulantia toppar listan över allvarliga biverkningsrapporter

Publicerat 2015-06-04

Antalet anmälda biverkningar från hälso- och sjukvården ökade med 8 procent under 2014 jämfört med 2013. Warfarin och rivaroxaban var bland de mest rapporterade substanserna när det gäller allvarliga biverkningar enligt Läkemedelsverkets årliga sammanställning.

Totalt rapporterades det in 6 781 biverkningar till Läkemedelsverket under 2014 varav 5 421 kom från hälso- och sjukvården. Läkarna stod för 80 procent av anmälningarna. Rapporterna från sjukvården har ökat med 8 procent jämfört med året innan. Även konsumenterna anmälde fler biverkningar än tidigare och antalet rapporter från dessa ökade med 34 procent.

Fler rapporter för alendronat och metylfenidat

Warfarin ledde till flest allvarliga rapporter (142 stycken) från sjukvården men även det blodförtunnande läkemedlet rivaroxaban stod för många allvarliga anmälningar (80 stycken). Hjärnblödning var en vanlig orsak.

ACE-hämmaren enalapril var efter warfarin det mest rapporterade läkemedlet och precis som tidigare år var angioödem en vanlig anledning till anmälan.

På grund av samband med muskuloskeleta biverkningar, som till exempel atypisk femurfraktur, har alendronat vid osteoporos nu hamnat högt upp på listan.

Metylfenidat, för behandling av ADHD, placerade sig 2014 bland de tio mest rapporterade substanserna. Minskad effekt var vanligast av inrapporterade allvarliga biverkningar.

Rapporterna för paracetamol och oxazepam har ökat, men det beror mycket på att ett av sjukhusen genomfört en journalgenomgång under 2014 och rapporterat förgiftningar som har inträffat under de senaste två åren.

Liksom tidigare år fanns även TNF-alfa-hämmare med bland de läkemedel som hade många anmälningar.

För icke allvarliga rapporter från sjukvården var kombinationsvaccin mot difteri, kikhosta, polio och stelkramp mest anmält, med bland annat feber och hudrodnad som orsak.

Biverkningar av influensavaccin vanligt

Konsumenternas mest rapporterade läkemedel vid allvarliga biverkningar var fortfarande vaccin mot influensa, framför allt Pandemrix som idag inte tillhandahålls. Som nummer två kom levotyroxin följt av plastiskt intrauterint preventivmedel med gestagen (till exempel Mirena), som även var det mest rapporterade läkemedlet för icke allvarliga biverkningar.

Flera faktorer påverkar antalet rapporter

Att ett läkemedel får många biverkningsrapporter behöver inte betyda att det är mindre säkert än ett annat med färre rapporter. Det är många faktorer som påverkar inrapporteringen. Om behandlingen följs upp i ett kvalitetsregister eller om det är ett läkemedel som används av många individer blir följden ofta fler rapporter. Den enskilda biverkningsrapporten blir en del av den sammanvägda bedömningen från till exempel andra liknande rapporter och andra källor.

Läkemedelsverket poängterar att det är mycket viktigt att både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten fortsätter att rapportera in alla biverkningar, särskilt allvarliga och/eller okända biverkningar, för att öka kunskapen om läkemedlen.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad