Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mer än hälften vaccinerade mot TBE

Publicerat 2015-09-15

Riskområden för TBE

Riskområden för TBE, Smittskydd Stockholm.

Enligt en randomiserad enkätundersökning, som drygt 4 000 stockholmare svarat på, hade 53 procent fått minst en dos TBE-vaccin. Nästan 70 procent av de vaccinerade hade fått tre vaccindoser eller mer.

Undersökningen visar också att det var mer sannolikt att personer som vistas i högriskområden och personer över 60 år hade vaccinerats. Personer födda utanför Europa hade lägre vaccinationstäckning.

De som valt att inte vaccinera sig uppgav framförallt som skäl: att de inte upplevde att de hade någon risk att få TBE, att det var för dyrt samt att de inte haft tid. En femtedel uppgav att de var oroliga för biverkningar av vaccinet.

En tredjedel av de som svarat att de inte upplevde att de hade någon risk att få TBE hade trots det även uppgett att de exponerades för riskområden utomhus minst två veckor per år.

– Smittskydd Stockholm kartlägger alla fall av TBE, vilket ligger till grund för de vaccinationsrekommendationer och riskområden för TBE som återfinns på hemsidan. Smittskydd Stockholm har också återkommande utbildningar för vårdgivare. Vi behöver bli bättre på att informera om vikten av att vaccinera sig till de som verkligen behöver det, säger Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer.

Studien indikerade socioekonomiska skillnader. Vaccination var mer sannolikt i ett hushåll med hög medelinkomst. Utbildningsnivå var inte med i analysen.

Hög incidens

TBE-incidensen hos ovaccinerade beräknades från antalet TBE-fall hos ovaccinerade dividerat med den ovaccinerade populationen år 2013 till 8,5–12/100 000, den högre siffran hos personer över 60 år. Incidensen är då jämförbar med högendemiska områden i Baltikum och Centraleuropa. Den totala TBE-incidensen i Stockholms län år 2013 var 4/100 000, när hänsyn inte hade tagits till vaccinationstäckningen.

– Diskussioner kring subventionering av TBE-vaccin är aktuellt med tanke på den höga incidensen. Dock behövs ytterligare studier för att med större säkerhet kunna bedöma vaccinationstäckningen. Det är omöjligt att uttala sig om TBE ökar eller minskar vid mindre variationer i antalet TBE-fall, när det inte går att relatera till vaccinationstäckningen, säger Helena Hervius Askling, med dr, biträdande smittskyddsläkare/överläkare, Smittskydd Stockholm.

En nackdel med studien är att det finns risk för överskattning av antalet vaccinerade på grund av att de kan vara mer benägna att besvara en enkät om TBE-vaccinering. Antalet som svarat i enkäten är också relativt litet i förhållande till Stockholms läns population (2,3 miljoner personer).

TBE, fästingburen encefalit, är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige sedan 2005. Det finns tre subtyper av TBE-virus: European, Far-Eastern och Siberian. Viruset är spritt från östra Ryssland till södra Norge. Symtomen varierar från subkliniska till mild feber till allvarlig hjärnhinneinflammation. Dödligheten för den Europeiska subtypen är 1–2 procent och allvarliga följdsjukdomar är vanligare med stigande ålder.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Askling HH, Insulander M, Hergens MP, Leval A. Tick borne encephalitis (TBE)-vaccination coverage and analysis of variables associated with vaccination, Sweden. Vaccine. 2015 Sep 11;33(38):4962-8. PubMed
  2. Smittskydd Stockholm. TBE-vaccination

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad