Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EMA utreder metylprednisolonprodukter med laktos vid komjölksallergi

Publicerat 2016-12-06

Metylprednisolon för injektion, Solu-Medrol 40 mg/ml, innehåller laktos. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ska undersöka riskerna vid användning hos patienter som är allergiska mot komjölk.

Det har kommit in rapporter om patienter som är allergiska mot komjölksproteiner och som har behandlats för allergiska reaktioner med metylprednisolon som innehåller laktos som hjälpämne. Läkemedlet självt kan ha lett till en allergisk reaktion hos dessa patienter och reaktionen mot läkemedlet kan ha misstagits för en försämring av den ursprungliga allergiska reaktionen, vilket kan ha lett till att ytterligare doser av läkemedlet givits.

EMA utvärderar dessa rapporter och ser om några åtgärder behöver vidtas. I den svenska produktresumén för Solu-Medrol 40 mg/ml står det sedan tidigare i år att användning är kontraindicerad vid komjölksallergi.

Allergi mot komjölksprotein drabbar cirka 2–50 av 1 000 personer och ska inte förväxlas med laktosintolerans.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. EMA granskar vissa injektionsläkemedel som används vid behandling av allergi. Nyhet 2016-12-02

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad