Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evidens med tema Kloka Listan är här

Publicerat 2016-02-24

Årets första nummer av Evidens ägnas åt rekommendationerna i Kloka Listan 2016 och många andra förändringar som kommunicerades under årets viktigaste läkemedelsdag, Kloka Listan Forum.

Gerd Lärfars, specialist i invärtesmedicin och hematologi, är sedan början av februari ny ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté. Läs en intervju med henne i tidningen.

Detta nummer av Evidens innehåller också bland annat artiklar om behandling vid nedsatt njurfunktion, psykiska symtom vid demens, strokeprevention, antibiotikabehandling hos barn och att det nu blir enklare att ställa KOL-diagnos.

Vi har haft nya orala antikoagulantia, NOAK, på Kloka Listan för strokeprofylax vid förmaksflimmer under ett års tid. Hur har det gått? Paul Hjemdahl, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar, följer upp införandet i en artikel.

Så länge läkemedelsindustrin äger rådata från kliniska prövningar handlar det inte om vetenskaplig publicering, utan istället om marknadsföring. Det sa Peter Gøtzsche, läkare, professor och medgrundare till Cochraneorganisationen, under sin gästföreläsning om ohederliga metoder i läkemedelsbranschen. Ett referat finns i Evidens.

Nu finns generiska bioteknologiska läkemedel, biosimilarer, på Kloka Listan för inflammatoriska sjukdomar. Den mest påtagliga skillnaden och möjligen den enda säkra skillnaden mellan en biosimilar och originalpreparatet är priset, skriver Carl-Olav Stiller, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar, i en analys.

Läs och ladda ner Evidens här. Pdf, 3.5 MB.

Eller beställ ditt eget pappersexemplar genom att mejla: lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad