Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling

Publicerat 2016-12-19

Sårsmart

Sårsmart.se är en ny webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen är avsedd för sjukvårdspersonal och täcker sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. Du kan själv välja vilka sårtyper du vill öva på och hur många fall du vill gå igenom. Utbildningen går lika bra att göra i mobilen som på surfplatta eller dator.

Vid svårläkta sår används antibiotika många gånger helt i onödan. De allra flesta sår är koloniserade med bakterier men långt ifrån alla behöver behandlas med antibiotika. Onödig antibiotikabehandling kan leda till biverkningar för patienten och en ökning av resistenta bakterier.

Diagnostik är avgörande för rätt behandlingsval vid svårläkta sår. Många gånger glöms diagnostiken bort varpå såret läker långsammare eller inte alls. Detta innebär lidande för patienten och kostnader för samhället.

Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm med stöd av Sveriges kommuner och landsting och i samarbete med RiksSår.

Anna-Lena Fastén
Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad